Đóng
Làm việc với các trang WordPress trong Dreamweaver

Làm việc với các trang WordPress trong Dreamweaver

Dreamweaver CS5 giới thiệu các tùy chọn để làm việc với các trang WordPress. Sau đây là bài giới thiệu sơ lược về các tính năng và cách chúng hoạt động.

Kết nối WordPress


Chúng ta bắt đầu với việc cài đặt WordPress trên máy chủ và gắn cho nó một giao diện được lấy từ thư viện WordPress. Bây giờ, chúng ta có thể chuyển trang WordPress được cài vào Dreamweaver, kết nối đến máy chủ và import các file vào thư mục cục bộ trên máy tính.

Tìm kiếm các tập tin


Nếu chúng ta mở trang WP từ bản sao lưu trong thư mục trên máy, chúng ta sẽ không thấy nội dung gì hết, vì trang đó được tập hợp từ nhiều file khác nhau. Dreamweaver sẽ đưa ra một gợi ý chúng ta sử dụng máy chủ để tìm những tập tin còn lại. Chế độ mặc định là tìm kiếm thủ công, tuy nhiên bạn có thể thiết lập chế độ tự động tìm kiếm những tập tin liên quan cho trang đó.

Chế độ xem trực tiếp (Live View)


Cứ mỗi lần bạn tải tất cả những tập tin liên quan cho trang đó, bạn sẽ thấy được nó trong Live View. Cũng giống như các trang web thực thi ứng dụng khác, WordPress hiển thị tốt nhất khi sử dụng các tập tin trên máy chủ. Khi đó, nội dung mã PHP được thực thi trên máy chủ và trả về dưới dạng HTML cho trình duyệt.

Chỉnh sửa động (dynamic editing)


Lúc này bạn có thể mở những tập tin quy định thiết lập của trang WP và thực hiện bất cứ chỉnh sửa nào bạn muốn. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Inspector tool để thấy những lệnh CSS nào tác động đến các thành phần của một layout, hightlight lại hoặc sử dụng trình duyệt code Dreamweaver’s Live Code.