Đóng
Xây dựng và phát triển phần mềm

Xây dựng và phát triển phần mềm

Để có thể xây dựng được những ứng dụng phần mềm có giá trị, đáp ứng được nhu cầu thực tế của từng khách hàng.
Chúng tôi có một đội ngũ kỹ sư tin học có trình độ và năng động có khả năng sử dụng hành thạo các công nghệ tiên tiến trên thế giới, bao gồm:

Công Cụ Lập Trình
Lưu Trữ Số Liệu
Visual Studio .NET
Visual Studio 6.0
Oracle Developer
Oracle
SQL Server
My SQL

Công Cụ Thiết Kế

Ngôn Ngữ Lập Trình
Rational Rose 2002
Visio 2002
Photoshop CS4
Illustrator CS4
Corel X3
ASP/ASP.NET
VB/VB.NET
C#
Java
PHP


Không chỉ có đội ngũ nhân viên giỏi chúng tôi còn có một quy trình phát triển ứng dụng phần mềm. Quy trình này thể hiện cam kết của chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng một dịch vụ và sản phẩm theo đúng nhu cầu mà khách hàng mong đợi.